Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search
El proyecto en cuestión está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva del Institut d’Horticultura i Jardineria y ni la Comisión Europea, ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) son responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

ERASMUS+

Erasmus

Programa Erasmus + a l’institut d’Horticultura i Jardineria

A l’Institut d’Horticultura i Jardineria el programa Erasmus + forma part de la seva estratègia d’internacionalització amb l’objectiu de promoure:

  • Projectes de mobilitat formativa per a la realització de pràctiques en empreses o entitats d’altres països adreçades a alumnes de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.
  • Projectes de mobilitat adreçats al professorat i al personal d’administració i serveis.
  • Projectes de cooperació internacional i associacions estratègiques per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques.

Així ho contempla també la DECLARACIÓ de POLÍTICA ERASMUS del nostre centre educatiu.

D’altra banda, aquestes mobilitats, adreçades a tota la comunitat educativa, pretenen:

  • Enriquir els coneixements, habilitats i tècniques professionals.
  • Fomentar el coneixement d’altres entorns econòmics i sensibilitzar i aprendre altres estructures administratives empresarials.
  • Fomentar i desenvolupar la mobilitat dins de l’espai únic europeu
  • Millorar les habilitats lingüístiques.
  • La creació  d’un espai únic de formació.

La llarga experiència en projectes europeus, ha permès a l’Institut d Horticultura i Jardineria obtenir la Carta Erasmus d’Educació  Superior (ECHE),  la Carta de Movilidad FP Erasmus+ i l’Acreditació Erasmus 21-27.

Amb aquestes cartes de mobilitat s’acredita l’alta qualitat en la gestió de les mobilitats europees realitzades pel nostre centre educatiu, així com la consistència dels seus plans estratègics i de desenvolupament de la internacionalització.

Contactes socis estrangers i intermediaris

erasmus12

L’Institut d’Horticultura i Jardineria compta amb una xarxa de centres educatius d’àmbit internacional amb els que s’han establert diferents nivells de col·laboració encaminats a:

  •  Compartir recursos, projectes i xarxes professionals.
  •  Identificar i analitzar necessitats en comú per tal de desenvolupar conjuntament     respostes adaptades com poden ser l’enviament i la recepció d’estudiants, professors i professionals dels diferents sectors productius així com connectar persones i recursos.

L’Institut d’Horticultura i Jardineria te establerta una col·laboració recíproca amb els següents centres educatius d’àmbit internacional:

Bèlgica

Polonia

Portugal

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

Actualment, l’Institut d’Horticultura i Jardineria té signats els següents convenis de col·laboració específics  amb  els següents centres educatius de l’estranger:

Entitats i empreses col·laboradores

Erasmus+

El programa Erasmus+, al nostre centre educatiu,  possibilita  l’oportunitat que, tant estudiants com professors, realitzin estades formatives pràctiques en empreses o entitats d’altres països, alhora que permet acollir alumnes i professors estrangers amb l’objectiu que aquests estableixin  un període formatiu pràctic en empreses del nostre entorn.

EL  NOSTRE MÉS SINCER AGRAÏMENT A TOTES AQUESTES ENTITATS I EMPRESES QUE DE MANERA DECISIVA CONTRIBUEIXEN A LA FORMACIÓ  DELS NOSTRES JOVES I PROFESSIONALS.

Actualment, l’Institut d’Horticultura i Jardineria compta amb la col·laboració de les següents empreses  i entitats:

ÀMBIT NACIONAL

ÀMBIT INTERNACIONAL