Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search

PASSEIG VIRTUAL PEL CENTRE

PROJECTE D’UN ITINERARI BOTÀNIC AMB REALITAT VIRTUAL I AUGMENTADA DELS JARDINS DE L’INSTITUT D’HORTICULTURA I JARDINERIA DE REUS

Autors curs 2017-2018: Adrián Cazorla / Mercè Riera

Autors curs 2018-2019: Claudia Quevedo / Miranda Guzmán / Oriol Cedó
Tutor: Segismundo García Sánchez

Projecte de 2n del CFGS de Paisatgisme i Medi Rural. |  Any 2018

PRIMAVERA 3D

PASSEIG 2019

PASSEIG 2019 3D