Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

MAIL

secretaria@hortojardi.com

Preinscripció I MATrÍCULA a Cicles i PFI_Curs 2023/2024

Cicles de formació de Grau Mitjà - CFGM

  • Jardineria i floristeria.
  • Aprofitament i conservació del medi natural.
  • Producció agroecològica.

Calendari Preinscripció Grau Mitjà - CFGM

Presentació de sol·licituds alumnat amb continuïtat d’escolaritzaciódel 12 al 18 d’abril de 2023.

Presentació de sol·licituds resta d’alumnat: del 9 al 15 de maig de 2023

Calendari Matrícula Grau Mitjà - CFGM

Presentació de sol·licituds: del 3 al 7 de juliol de 2023

Cicles de formació de Grau Superior - CFGS

  • Paisatgisme i medi rural.
  • Gestió forestal i del medi natural.
  • Educació i control ambiental.
  • Química i salut ambiental.
  • Prevenció de riscos professionals.

Calendari Preinscripció Grau Superior - CFGS

Presentació de sol·licituds: del 26 de maig a l’1 de juny de 2023

Calendari Matrícula Grau Superior - CFGS

Presentació de sol·licituds: del 19 al 24 de juliol de 2023

Programes de formació i inserció - PFI

  • Auxiliar vivers i jardins.

Calendari Preinscripció PFI

Presentació de sol·licituds: del 2 al 12 de maig de 2023

Calendari Matrícula PFI

Presentació de sol·licituds:  del 3 al 14 de juliol de 2023