Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

correu electrònic

secretaria@hortojardi.com

Preinscripció I MATrÍCULA a Cicles i PFI_Curs 2023/2024

Cicles de formació de Grau Mitjà - CFGM

 • Jardineria i floristeria.
 • Aprofitament i conservació del medi natural.
 • Producció agroecològica.

Preinscripció Grau Mitjà - CFGM

Matrícula Grau Mitjà - CFGM

Presentació de sol·licituds 2a fase d’admissió: del 1 al 5 de setembre de 2023

 1. Obre el formulari corresponent al cicle al que et vols matricular
 2.  Prepara la documentació i fes el pagament seguin les instruccions que trobaràs al formulari
 3. Envia tota la documentació al correu secretaria@hortojardi.com

Cicles de formació de Grau Superior - CFGS

 • Paisatgisme i medi rural.
 • Gestió forestal i del medi natural.
 • Educació i control ambiental.
 • Química i salut ambiental.
 • Prevenció de riscos professionals.

Preinscripció Grau Superior - CFGS

Matrícula Grau Superior - CFGS

Presentació de sol·licituds 2a fase d’admissió: del 8 al 12 de setembre de 2023

 1. Obre el formulari corresponent al cicle al que et vols matricular
 2.  Prepara la documentació i fes el pagament seguin les instruccions que trobaràs al formulari
 3. Envia tota la documentació al correu secretaria@hortojardi.com

Programes de formació i inserció - PFI

 • Auxiliar vivers i jardins.

Calendari Preinscripció PFI

Matrícula PFI. Auxiliar de vivers i jardins

Presentació de sol·licituds:  del 3 al 14 de juliol de 2023:

Envia el full de matricula degudament emplenat al correu secretaria@hortojardi.com o presenta-ho presencialment al centre