Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

MAIL

e3007385@xtec.cat

TELÈFONS DE CONTACTE

977 753 929
695 156 826

FAX

977 756 992

Preinscripció a Cicles i PFI_Curs 2021/2022

Cicles de formació de Grau Mitjà - CFGM

  • Producció Agroecològica.
  • Jardineria i Floristeria.
  • Aprofitament i conservació del medi natural.

Calendari Preinscripció Grau Mitjà - CFGM

Presentació de sol·licituds: de l’11 al 17 de maig de 2021.

Cicles de formació de Grau Superior - CFGS

  • Química i salut ambiental.
  • Educació i control ambiental.
  • Prevenció de riscos professionals.
  • Paisatgisme i medi rural.
  • Gestió forestal i medi natural.

Calendari Preinscripció Grau Superior - CFGS

Presentació de sol·licituds: de l’25 al 31 de maig de 2021.

Programes de formació i inserció - PFI

  • Auxiliar vivers i jardins.

Calendari Preinscripció PFI

Presentació de sol·licituds: del 10 al 21 de maig de 2021.