Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

MAIL

secretaria@hortojardi.com

Preinscripció I MATrÍCULA a Cicles i PFI_Curs 2022/2023

Cicles de formació de Grau Mitjà - CFGM

  • Jardineria i floristeria.
  • Aprofitament i conservació del medi natural.
  • Producció agroecològica.

Calendari Matrícula Grau Mitjà - CFGM

Presentació de sol·licituds segona fase d’admissió: partir del 21 de setembre del 2022 (amb confirmació de plaça assignada).

Calendari Preinscripció Grau Mitjà - CFGM

Segona fase d’admissió

Presentació de sol·licitudsdel 14 al 16 de setembre de 2022.

Cicles de formació de Grau Superior - CFGS

  • Paisatgisme i medi rural.
  • Gestió forestal i del medi natural.
  • Educació i control ambiental.
  • Química i salut ambiental.
  • Prevenció de riscos professionals.

Calendari Matrícula Grau Superior - CFGS

Calendari Preinscripció Grau Superior - CFGS

Segona fase d’admissió

Presentació de sol·licituds: del 14 al 16 de setembre de 2022

Programes de formació i inserció - PFI

  • Auxiliar vivers i jardins.

Calendari Matrícula PFI

Presentació de sol·licituds: del 4 al 15 de juliol de 2022.

Calendari Preinscripció PFI