Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

MAIL

secretaria@hortojardi.com

Preinscripció I MATrÍCULA a Cicles i PFI_Curs 2022/2023

Cicles de formació de Grau Mitjà - CFGM

 • Producció Agroecològica.
 • Jardineria i Floristeria.
 • Aprofitament i conservació del medi natural.

Calendari Matrícula Grau Mitjà - CFGM

Presentació de sol·licituds: 

 • Alumnat amb continuïtat d’escolaritat: del 11 al 15 de juliol de 2022.
 • Resta d’alumnat: del 18 al 22 de juliol de 2022.

Calendari Preinscripció Grau Mitjà - CFGM

Cicles de formació de Grau Superior - CFGS

 • Química i salut ambiental.
 • Educació i control ambiental.
 • Prevenció de riscos professionals.
 • Paisatgisme i medi rural.
 • Gestió forestal i del medi natural.

Calendari Matrícula Grau Superior - CFGS

Presentació de sol·licituds: del 18 al 22 de juliol de 2022.

Calendari Preinscripció Grau Superior - CFGS

Presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de maig de 2022.

Programes de formació i inserció - PFI

 • Auxiliar vivers i jardins.

Calendari Matrícula PFI

Presentació de sol·licituds: del 4 al 15 de juliol de 2022.

Calendari Preinscripció PFI