Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search

ORGANITZACIÓ

Composició de l’equip directiu

Director

Raimon Martí Arbós.

Cap d'estudis

 Jordi Riba Torruella.

Coordinador Pedagògic

Xavier Sentís Borràs.

Secretari

Martín Hernández Sánchez.