Organització

Centre 10

Composició de l’equip directiu


Director: Raimon Martí Arbós

Cap d’Estudis: Jordi Riba Torruella

Coordinador Pedagògic: Xavier Sentís Borràs

Secretari: Martín Hernández Sánchez