Organització

Centre 10

Composició de l’equip directiu


Director: Raimon Martí Arbós

Cap d’Estudis: Jordi Riba Torruella

Coordinadora Pedagògica: Lina Montaner Soler

Secretari: Martín Hernández