Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search

MAIL

secretaria@hortojardi.cat

ALTRES TRÀMITS

BAIXES ACADÈMIQUES

Com?

Prèvia comunicació al tutor corresponent, cal presentar a Secretaria la sol·licitud de baixa.

Alumnes majors d’edat

L’alumne/a ha d’emplenar i signar l’imprès de sol·licitud de baixa i presentar-lo a la Secretaria del centre.

Alumnes menors d’edat

Els pares o tutors han d’emplenar i signar l’imprès de sol·licitud de baixa, amb les dades del alumne/a i presentar-lo a la Secretaria del centre.

TÍTOLS

Com?

Per a la tramitació del títol de cicles formatius heu de seguir els següents passos:

  • Omplir l’imprès de sol·licitud de títol acadèmic.
  • En el cas de d’estar inclòs en algun supòsit d’exempció parcial o total de les taxes , adjuntar el carnet corresponent per tal d’aplicar la deducció que hi correspongui. Consulteu en el següent enllaç les deduccions aplicables:
  • Trametre a secretaria la documentació anterior.
  • Des de Secretaria es facilitarà el document per a fer el pagament de la taxa d’expedició del títol.
  • Una vegada hàgiu fet l’ingrés, remetre a secretaria el justificant de pagament. Se us citarà per recollir el justificant.

CERTIFICATS

Com?

Per la tramitació de certificats heu de seguir els següents passos:

  • Omplir la sol·licitud de certificat.
  • Trametre a secretaria la sol·licitud.
  • En el termini d’uns tres dies hàbils es podrà lliurar el certificat a Secretaria.

ALTRES

Per qualsevol altra sol·licitud podeu fer servir el següent formulari: