Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

portes obertes horticultura i jardineria reus

Recursos alumnat

Inici de curs 21-22

CFGM i PFI     13 de Setembre.

CFGS (matí i tarda)    20 de Setembre.

Dies no lectius

Vacances de Nadal     del 23 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos).

Vacances de Setmana Santa    de l’11 al 18 d’abril (ambdós inclosos).

Festes de lliure disposició     7 de desembre, 28 de febrer, 1 de març i 29 d’abril.

Dies festius     12 d’octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de desembre i 6 de juny.

Lliurament de notes

Lliurament de notes 1r trimestre     22 de desembre de 2021.

Lliurament de notes 2n trimestre    segona quinzena de març.

Lliurament de notes final de curs    10 i 27 de juny.

JUSTIFICACIÓ DE FALTES D’ASSISTÈNCIA

JUSTIFICACIÓ D’ENTRADA-SORTIDA DIFERENCIADA

FULL DE QUEIXES I RESPOSTA

FULL DE SUGGERIMENTS

FULL DE RECLAMACIONS

PERMÍS D’EXAMEN