Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search

Objectius

Missió

La nostra missió consisteix en formar, orientar i acreditar als nostres alumnes d’acord amb els objectius i finalitats desplegats a lleis educatives i la identitat pròpia de l’institut, per tal que assoleixin els coneixements, les habilitats, les actituds, els valors i les capacitats que facilitaran el seu desenvolupament integral com a individus a la societat, de tal manera siguin persones responsables, competents i d’esperit crític que contribueixin al progrés i desenvolupament de la societat, dins d’uns valors de llibertat, tolerància, solidaritat i respecte al medi ambient.

Visió

L’INS d’Horticultura i Jardineria vol ser:

  • Un centre, que obert a les innovacions i noves tecnologies, potenciï el desenvolupament i la creativitat personal i professional dels seus membres en un clima afavoridor de la convivència i dins un procés de millora contínua.
  • Un centre de referència a Catalunya pel sector de la jardineria, viverisme i paisatgisme en la utilització i difusió de les noves tecnologies a tots els professionals d’aquests sectors.
  • Un centre implicat a tots els nivells en la conscienciació de protecció del medi natural i respecte a la natura i que promogui una gestió sostenible.
  • Un centre consolidat pel que fa a la formació de professionals en prevenció de riscos laborals que respongui a les necessitats del teixit industrial del Camp de Tarragona.

Valors

  • Integrar el respecte a la natura, la biodiversitat i el medi ambient
  • Vetllar per la professionalització dels sectors agraris  de la comunitat educativa
  • Potenciar la cultura de l’esforç,  la participació i el treball en equip

Esperit de millora contínua