Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search

PFI Auxiliar de vivers i jardins

PFI Auxiliar de vivers i jardins

Mòduls formatius

Mòduls de formació professional

Durada 615 hores.

Mòduls referits a títols de formació professional bàsica

Mòduls professionals

3053. Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria

unitats de competència

UC0520_1: Realitzar operacions auxiliars per a la producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria

Durada

105 hores (inclou Projecte integrat I.c)
3055. Operacions bàsiques en instal·lacions de jardins, parcs i zones verdes
UC0521_1: Realitzar operacions auxiliars per a la instal·lació de jardins, parcs i zones verdes
105 hores (inclou Projecte integrat I.c)
3056. Operacions bàsiques pel manteniment de jardins, parcs i zones verdes

UC0522_1: Dur a terme operacions auxiliars per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes

70 hores (inclou Projecte integrat I.c)

Referència al Catàleg de Qualificacions Professionals i certificat de professionalitat corresponent:

  • Qualificació professional completa: AGA164_1: Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria
  • Qualificació professional incompleta: Cap
  • Certificat de professionalitat: AGAO0108 Activitats auxiliars en vivers, jardins
    i centres de jardineria

Mòduls de formació professional específica del perfil professional

Mòduls

MFPE004. Treballs auxiliars en l’elaboració de composicions amb flors i plantes

Durada

80 hores
MFPE005. Serveis bàsics de floristeria i atenció al públic
40 hores

Mòduls de formació professional específica del perfil professional

Mòduls

MFCT. Formació en centres de treball

Durada

180 hores

MPI. Projecte integrat (40 hores dedicació alumne dintre dels mòduls I.a)
(transversal)
MPRL. Formació bàsica en prevenció de riscos laborals
35 hores

Mòduls de formació general

Durada 295 hores.

Mòduls

MFG1. Estratègies i eines de comunicació

Durada

110 hores

MFG2. Entorn social i territorial

30 hores

MFG3. Estratègies i eines matemàtiques

110 hores

MFG4. Incorporació al món professional

45 hores

Tutoria

Durada 40 hores.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE REFORÇ I APROFUNDIMENT

Durada 50 hores. Adaptada a les característiques del programa, dels alumnes i de l’entorn.