Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

MAIL

e3007385@xtec.cat

TELÈFONS DE CONTACTE

977 753 929
695 156 826

FAX

977 756 992

Quan ho puc fer?

Abans del 15 d’octubre.

Com?

Després de consultar-ho amb el vostre tutor, cal adreçar-se a la Secretaria del centre per presentar la Sol·licitud de Convalidació que trobareu per descarregar més avall juntament amb la Documentació Justificativa (certificat oficial de notes dels estudis).