Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search

Servei d'assessorament i reconeixement

L’Institut d’Horticultura i Jardineria ofereix el Servei d’Assessorament i Reconeixement de l’experiència laboral a les persones que treballen en els sectors relacionats amb els cicles formatius que s’imparteixen al centre amb la finalitat d’obtenir una titulació reglada adient a la seva experiència laboral i, amb la qual, millorin la seva qualificació acadèmica i professional.

El servei d’assessorament  té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada,  mitjançant l’experiència laboral, amb el cicle formatiu més adient. assessoramentPer una altra banda, el servei de reconeixement acadèmic té per objectiu avaluar l’experiència laboral,  respecte el mòduls del cicle que s’han assessorat prèviament, per reconèixer-la i validar-la oficialment. Aquesta validació li permetrà l’exempció d’assignatures (Mòduls i Unitats formatives) per a l’obtenció del títol del cicle formatiu. La resta d’assignatures no exemptes es podran realitzar mitjançant les mesures flexibilitzades i personalitzades (relatives a horaris, classes semi presencials, a distància…) facilitades pel centre.

A hores d’ara, aquest programa ja permet a diferents professionals en actiu, completar i aconseguir la seva titulació.

Si es treballa als sectors de la pagesia, l’horticultura, la floricultura, el món forestal, la jardineria o la floristeria, o, fins i tot, en la protecció laboral, aquest servei facilita l’obtenció dels següents títols acadèmics:

Titulació

Cicles formatius

Experiència laboral en els sectors de:

Tècnic/a en jardineria i floristeria
Tècnic/a en Producció agroecològica
Tècnic/a en Aprofitament i conservació del medi natural

Cicle Mitjà

Jardineria, floristeria
Pagesia , vivers, horticultura
Forestal

Titulació

Cicles formatius

Experiència laboral en els sectors de:

Tècnic/a superior en paisatgisme i medi rural
Tècnic/a superior en gestió forestal i del medi natural
Tècnic/a superior en Educació i Control Ambiental
Tècnic/a Superior en Prevenció de Riscos Professionals
Cicle Superior
Jardineria, producció vegetal
Forestal
Educació i Medi Ambient
Prevenció laboral

El servei s’ofereix al llarg del curs acadèmic, principalment des d’octubre fins al juny. Sols cal contactar amb el centre per telèfon o a través del correu electrònic (e3007385@xtec.cat). Un assessor del centre es posarà en contacte amb l’interessat per iniciar el servei.

El servei que és oficial està regulat per les normatives de preu públic establertes pel Departament d’Educació.

FAMÍLIA

Cicles formatius

places disponibles

1900 – Instal·lació i manteniment

AR – Agrària

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SM – Seguretat i Medi Ambient

CFGS Prevenció Riscos Professionals

CFGM Producció Agroecològica

CFGM Aprofitament i Conservació del Medi Natural

CFGM Jardineria i Floristeria

CFGS Gestió Forestal i del Medi Natural

CFGS Paisatgisme i Medi Rural

CFGS Educació i Control Ambiental

CFGS Química i Salut Ambiental

5

5

5

5

4

3

5

5

Data d’atualització octubre 2022