Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search

Visita botànica a l’arboretum “Pius Font Quer” i a la Universitat de Lleida

 
arboretumEls alumnes dels primers cursos dels cicles formatius de grau superior de Paisatgisme i Medi Rural, de Gestió Forestal i d’Educació i Control Ambiental i també els de primer curs del cicle formatiu de grau mig de Jardineria,  es van desplaçar a la ciutat de Lleida, acompanyats pels professors Josep Codina, Albert Ratés i Raül Font, per tal de dur a terme dues activitats formatives.
 
 

 
 
 
  • A primera hora, van rebre una xerrada a la sala d’actes de l’Escola Superior d’Agricultura de la Universitat, per tal de conèixer les opcions i possibilitats de realitzar estudis universitaris un cop acabats els cicles de grau superior impartits al nostre Institut. La sessió va anar a càrrec del cap d’estudis i de les coordinadores dels estudis agraris, forestals i veterinaris de la Universitat. Cada any algun dels nostres alumnes escull aquesta opció i s’apunta a cursar algun tipus d’estudi universitari de la branca agrària.
  • Posteriorment, es va efectuar una visita guiada a l’Arboretum “Pius Font Quer”, on els alumnes van tenir l’ocasió de conèixer els més significatius tipus de vegetació arbòria dels cinc continents. Les explicacions van anar a càrrec del professor de botànica dels estudis d’enginyeria forestal de la UdLl, professor Josep A. Conesa, que també és el director d’aquest Jardí Botànic.
Aquestes activitats formen part de la programació de la Unitat Formativa I de l’assignatura de Botànica Agronòmica: “Reconeixement d’espècies vegetals”. 
 
Posteriorment, els alumnes han de demostrar l’aprofitament de la formació rebuda, amb un examen de determinació i reconeixement visual de les espècies vegetals conegudes, tot indicant el nom científic en llatí – gènere i espècie, el nom vulgar i el de la Família.