Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search

Implementació Joc simulació Sostenibilitat

P 20181122 131612L’alumnat de 2n curs de CFGS Educació i Control Ambiental va implementar un joc de simulació per sensibilitzar sobre el concepte de sostenibilitat. El taller, en un primer moment, es va assajar amb l’alumnat de 1r curs de CFGS Educació i Control Ambiental per tal de veure les millores a fer en el plantejament inicial.

El dijous 22 de novembre el van implementar a l’alumnat de 1r curs de CFGM Aprofitament i Conservació del Medi Natural i a l’alumnat de 1r curs de CFGS de Paisatgisme i Medi Rural.

L’experiència va ser valorada molt positivament per part de l’alumnat organitzador i per l’alumnat receptor. Es va fer palès les diferents dinàmiques grupals que poden aparèixer davant el repte d’haver de gestionar uns recursos a disposició d’una comunitat. En el moment de la reflexió dels components de cada grup va sortir el concepte de la sostenibilitat com a un valor a tenir molt en compte en totes les nostres accions del dia a dia. Es va poder viure una situació en la qual ens podem trobar si alguns hàbits de consum no els canviem.

Vam poder compartir situacions reals que tenen l’origen en una dolenta gestió dels recursos que el nostre planeta ens posa a disposició.

Aquesta activitat ha estat un exemple de gestió del coneixement entre l’alumnat de diferents cursos i cicles. Es va demostrar que la formació entre iguals pot ser un altre recurs pedagògic a utilitzar en el procés d’ensenyament i aprenentatge.

Enhorabona a tothom que va participar.

Tomás Viñas García

Professor coordinador de l’activitat