Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search
IMG 20160301

Detecció de micromamífers a partir d’egagròpiles

IMG_20160301_El dia 1 de març de 2016 els alumnes de 1r curs del CFGS de gestió forestal van realitzar una activitat de detecció de micromamífers a partir d’egagròpiles. El lloc de realització va ser l’Alberg Jaume I a l’Espluga de Francolí. L’activitat formava part del desenvolupament del mòdul professional 05, gestió cinegètica.
Les egagròpiles són boles de material no digerit que algunes espècies d’aus, rapinyaires nocturns majoritàriament, regurgiten. Estan formades bàsicament per pèl i ossos i la seva anàlisi permet identificar els micromamífers que habiten a la zona estudiada i que són preses de les aus.
A les egagròpiles estudiades s’han detectat 7 micromamífers diferents: 3 espècies de ratolins, dues de musaranya, una de talpó i una de rata.