Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search
IMG 20160226

Mostreig i identificació de macroinvertebrats aquàtics

IMG_20160226El passat divendres 26 de febrer els alumnes de 2n curs del CFGS Gestió Forestal i del Medi Natural van realitzar un mostreig de macroinvertebrats aquàtics. Aquesta activitat forma part del desenvolupament del Mòdul Professional 06 “Gestió de la pesca continental”.
L’activitat es va realitzar a Mas de Forès, al municipi d’Alcover, Alt Camp. Es va mostrejar un tram del riu Glorieta que tenia un cabal escàs però suficient.
L’activitat la va monitoritzar el personal de l’associació CEN i bàsicament consistia en un mostreig i posterior identificació dels macroinvertebrats presents al riu. A partir de les dades obtingudes es va calcular un índex de qualitat de l’aigua.
La qualitat de l’aigua del tram de riu estudiat va ser qualificada com a “molt bona” d’acord amb els estàndards de la metodologia emprada.