Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search

Estudi de la germinació en conveni amb Forestal Catalana SA

Screenshot 2018 11 10 at 13.40.44L’INS Horticultura i Jardineria va signar un conveni amb Forestal Catalana, S.A. per a l’estudi de la germinació d’espècies frondoses i coníferes. L’objectiu és cercar el millor mètode de germinació de les espècies Quercus faginea, Arbutus unedo, Acer campestre, Acer monspessulanum, Fraxinus angustifolia Pistacia lentiscus.

Actualment per a aconseguir la germinació s’han d’estratificar les llavors i aixecar-ne el període de repós. Per aconseguir-ho o bé es tracten amb àcid sulfúric per fer la closca més tova, o bé es sotmeten a baixes temperatures per extreure’n l’àcid abscísic que puguin contenir.
El nostre objectiu és usar micorrizes i microorganismes per facilitar aquest procés.
 

 

En aquests moments ens trobem en la primera fase i s’ha realitzat la sembra de llavor de Quercus faginea en substrat en què s’han incorporat micorrizes i microorganismes.
Les fases posteriors mostraran dades per a l’observació del grau de germinació i creixement de les diferents espècies.
 
 
En totes aquestes pràctiques també hi participen els alumnes del CFGM Aprofitaments del Medi Forestal en la preparació del material. Els CFGS Gestió Forestal i del Medi Rural participen en l’observació, presa i anàlisi de dades.