Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search
Screenshot 2020 02 07 at 14.49.29

Taller de macroinvertebrats al riu Glorieta (Alcover)

Screenshot 2020 02 07 at 14.49.29
El passat dilluns 3 de febrer els alumnes del CFGS Gestió forestal i del medi natural van realitzar un taller de detecció de macroinvertebrats aquàtics continentals. Aquesta visita forma part del desenvolupament del mòdul professional 06 “Gestió de la pesca continental” UF 03 “Avaluació i millora de l’hàbitat”.

El taller va ser impartit pel Dr. Jesús Ortiz, membre de l’Associació CEN, que es dedica a la custòdia fluvial. El punt de mostreig estava situat al riu Glorieta, al seu pas per Alcover, al paratge conegut com la Font Fresca. Primerament es va realitzar una introducció a l’estudi dels macroinvertebrats aquàtics i a les tècniques de mostreig. 

Seguidament es va procedir a mostrejar un tram de riu de 100 metres de longitud. Els alumnes, equipats amb vadejadors de neoprè, van mostrejar els diferents hàbitats del tram estudiat i van dipositar tot el material recollit en unes safates amb aigua pel seu posterior reconeixement.

Un cop acabat el mostreig es va procedir a la determinació dels macroinvertebrats presents al riu. La determinació es va fer amb l’ajut de làmines explicatives i amb una lupa connectada a una pantalla de televisió que facilitava l’observació dels organismes i la seva determinació.

Un cop determinats els macroinvertebrats presents es va procedir a calculat un índex biològic de qualitat de les aigües estudiades. El resultat va ser que la qualitat de l’aigua era BONA des del punt de vista biològic.