Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search
20161028 120443

Sortida botànica

20161028_120443Els passats dimarts 25 i divendres 28 d’octubre, els alumnes dels Cicles Formatius de Grau Superior de Paisatgisme i de Gestió Forestal, respectivament, van fer una excursió botànica a la zona de la Budallera a Tarragona, per tal de conèixer la vegetació de la terra baixa meridional, màquia d’Ullastre i Bargalló. Es tracta d’un terreny calcari càrstic on, les espècies característiques dominants són la mata, el garric, el bargalló,  l’olivera borda, el romaní, la vidalba, el pi blanc, la foixarda, l’aladern, la gatosa i l’arçot, entre d’altres espècies.

Durant tot el matí, cadascun dels alumnes va anar prenent mostres per tal de confegir un herbari de plantes de la vegetació litoral meridional catalana.

Posteriorment, els alumnes hauran de superar un examen visual de reconeixement de les espècies per tal de demostrar el seu aprofitament.

A la fotografia, els alumnes de 1r curs de Gestió Forestal.