Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search
20171117 123307

Sortida botànica: litoral mediterrani

20171117_123307El passat divendres, dia 17 de novembre, els alumnes de primer curs del cicle de grau superior de Gestió Forestal van realitzar una sortida botànica per a conèixer la vegetació del litoral mediterrani de les nostres comarques. La brolla i la màquia i les seves formes de degradació antròpica varen ser inventariades i estudiades pels alumnes. Aquests hauran de presentar un herbari amb les 25 principals espècies més significatives i acreditar els coneixements adquirits amb un exàmens de determinació visual de les mateixes.

Durant aquest trimestre han efectuat dues sortides més, en.les quals s’han estudiat més de 60 espècies arbòries pròpies de la vegetació autòctona i alòctona més implantades al Camp de Tarragona.