Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search
FOTO WEB

Resposta del Pelargonium zonale a diferents condicions ambientals.

FOTO WEBLa llum és un factor ambiental que pot modular la resposta de la planta al seu desenvolupament. Sembla que la contaminació de l’atmosfera està portant a nivells decreixents en intensitat lumínica que reben les plantes. La llum com a element necessari en la realització de la fotosíntesi és clau per a la seva supervivència.

En aquest experiment hem avaluat l’afectació del canvi en les condicions lumíniques sobre el creixement d’una planta, el Pelargonium zonale. També s’han registrat altres variables ambientals.

Hipòtesis: una disminució de la llum, a igualtat d’altres condicions ambientals, farà que la planta disminueixi la seva activitat fotosintètica. Això pot portar a una menor necessitat d’aigua per la planta i, llavors, a una disminució en l’evapotranspiració a nivell de fulla. La conseqüència seria un augment en la temperatura de la fulla. Una altra resposta esperable seria un augment en la superfície foliar en aquelles plantes que estiguin en un ambient més ombrívol per tal de compensar la manca de llum.

Més informació