Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search

Gestió de RSU: Visita a les plantes de Triatge d’envasos i de Compostatge de SECOMSA

 

Screen Shot 2018 02 15 at 14.00.22

Avui els alumnes dels CFGS de 1r d’Educació i Control Ambiental i 2n de Gestió Forestal i del Medi Natural han anat a visitar les instal·lacions de SECOMSA a la localitat de Botarell on han pogut veure de primera mà com es fa la gestió dels residus urbans de les poblacions del Baix Camp, Alt Camp i algunes del Baix Penedès.

Han pogut comprovar com funciona la planta de triatge, on es gestiona la fracció d’envasos i on es valoritzen fins a un 47% del residus que hi arriben.
També han visitat la planta de compostatge, on es fa la gestió de la fracció orgànica per a obtenir com a producte final compost, que és utilitzat per a rebliment de terrenys i per a adobar cultius i jardins.