Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search
20151124 0944191

La motxilla bioclimàtica – Primera part

20151124_0944191El passat 3 de desembre vam retornar al CRP de Reus “La motxilla bioclimàtica”. La motxilla és un recurs educatiu que està pensat per millorar les competències i el rendiment acadèmic en ciències i en tecnologia ja que permet als alumnes apropar-s’hi des d’una òptica més experimental i vivencial.

I, què vam fer amb la maleta?


En primer lloc, vam dissenyar la pràctica de familiarització dels aparells anomenada La Qualitat Ambiental de l’aula. Per fer l’experiència vam utilitzar diversos instruments de la motxilla entre els quals teníem el mesurador de carboni, temperatura i humitat relativa i un distanciòmetre. A més, també vam experimentar amb el fluxòmetre i amb el piranòmetre. La pràctica es va dur a terme en tots els quatre cursos de cicle mitjà del centre, cadascun a la seva aula. Els alumnes van poder observar i discutir les dades que van ser mesurades durant una hora per, més endavant, comparar-les amb els altres cursos i d’aquesta manera trobar l’aula amb més confort climàtic.
La setmana següent, la motxilla va visitar els hivernacles ja que la pràctica consistia a comparar el creixement de tres cultius (raves, espinacs, i rúcula) en dos hivernacles que tenen condicions climàtiques ben diferents. Els alumnes, en petites agrupacions, durant tres setmanes van mesurar dos cops al dia la quantitat de diòxid de carboni, la temperatura, la humitat i la quantitat de radiació solar i, cada final de setmana, el pes sec de les plantes cultivades. Per realitzar aquesta experiència ens vam coordinar els tutors dels primers cursos de cicles mitjans per coincidir en horaris i per fer les agrupacions d’entre tres i quatre alumnes tenint en compte la inclusió, la cohesió i la diversitat del grup classe.

Veure fotos