Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search
JEP PLATAFORMA CEL NET

Discussió sobre la qualitat de l’aire al camp de Tarragona

JEP PLATAFORMA CEL NETEns ha visitat el Josep Maria Torres, de la Plataforma ciutadana Cel Net, per explicar-nos com es va crear, la seva estructura, evolució i quina és la dinàmica de treball actual.

L’any 2008 van néixer amb l’objectiu d’aturar el creixement de la indústria contaminant al Camp de Tarragona. La Plataforma inicia la seva trajectòria en la promoció d’un control objectiu, exhaustiu i verídic de les emissions i immissions de compostos químics perjudicials per a la salut de la població i el medi ambient.

Així, van rebre el suport d’Ajuntaments com el del Morell i del Laboratori del Centre de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de Catalunya a Barcelona. S’han fet estudis des de l’any 2014 i queda clar que a l’aire que respirem hi ha molts més compostos dels que habitualment s’analitzen i que podrien tenir alguna repercussió en la població .

El Josep Maria ens va explicar que des de que s’ha creat la plataforma la ciutadania està més sensibilitzada i s’han creat canals per poder vehicular denúncies de males olors, per exemple. Tot plegat ha fet evident la capacitat de les empreses d’autoregular les seves emissions contaminants.

Una jornada molt interessant que l’alumnat del CFGS de Química i Salut Ambiental va aprofitar per debatre les diferents qüestions plantejades.

(Vista general del polígon químic nord. Foto: David Oliete).