Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search
ASSESSORAMENT MESURES 2

Calendari del Servei de Reconeixement Acadèmic de l’Experiència Laboral

ASSESSORAMENT MESURES 2Un any més, L’INS Horticultura i Jardineria ofereix els Serveis d’Assessorament en la formació professional i el Servei de Reconeixement de l’experiència laboral a les persones que treballen en els sectors relacionats amb els cicles formatius que s’imparteixen al centre, per obtenir una titulació reglada adient a la seva experiència laboral.l.

Trobareu tota la informació sobre aquest servei clicant sobre aquest enllaç de la web del centre.

Cal emplenar el full de sol·licitud del servei que podreu trobar aquí o bé a consergeria.

Aquest procés està sotmès a les taxes oficials de preu públic que marca la normativa del Servei establerta pel Departament d’Ensenyament.

Les persones interessades seran ateses sempre i quan hi restin places de la oferta general del servei al centre.

Per tal d’avançar en el procés, cal que prepareu:

1- Un currículum amb les següents parts:

a) Dades personals (NIF, data de naixement) i de contacte (telèfon, adreça postal i correu electrònic)

b) Relació dels estudis i cursos realitzats, tant els reglats oficials (ESO,BAT, Cicles, idiomes,…), com els no reglats (monogràfics, tallers, jornades…)

c) Experiència laboral: relació dels treballs que heu realitzat i que poden ser fàcilment comprovats.

2- Els document de la Vida Laboral, i/o certificats d’empresa, i altres que puguin corroborar la vostra experiència laboral.

Una vegada establerta la vostra sol·licitud, un professor-tutor del centre es posarà en contacte per tal d’explicar i iniciar el procés.

Informació complementaria: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/reconeixement-academic/