Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search

Com es fan les accions de seguiment, previsió i control de la contaminació atmosfèrica?

Screenshot 2018 11 19 at 16.56.08El passat divendres 9 de novembre, l’alumnat de 1r CFGS Educació i Control Ambiental va visitar els serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat en Tarragona.

L’Ana Echevarría Meseguer, responsable d’Informació i Control, ens va fer una explicació molt aclaridora sobre les funcions i competències del Departament. Ens vam centrar en l’àmbit de la contaminació atmosfèrica on vam poder entendre les accions de seguiment, previsió i control que porten a terme.

Amb la il·lustració de vídeos i fotografies vam ampliar els conceptes ja vistos a classe sobre emissió i immissió així com el seu control per part de les activitats potencialment contaminants i del Departament de Territori i Sostenibilitat, respectivament. L’Ana ens va explicar com es realitza, a través d’empreses acreditades, la comprovació del compliment de la normativa ambiental que han de seguir les diferents empreses.

 

El Joan Manel Miró, Tècnic de manteniment de la XViPCA, ens va parlar sobre l’equipament de les estacions de mesura fixes i mòbils que el Departament té instal·lades a Catalunya i, específicament, a Tarragona. Vam veure diferents captadors i alguns analitzadors dels paràmetres ambientals determinats. També va ser força interessant la seva explicació sobre la transparència de les mesures registrades, la seva validació i contrast a través de calibracions periòdiques.

Vam tenir ocasió de visitar una de les estacions de mesures fixa instal·lada al complex educatiu de la Laboral a Tarragona. La descripció del seu equipament per part d’en Joan Miró va resultar molt enriquidora.

La visita va ser molt formativa. L’alumnat va tenir ocasió de formular preguntes i dubtes en el transcurs de les diferents explicacions i va poder escoltar les respostes amb exemples reals.

Des d’aquí, un sincer agraïment a l’Ana Etxebarria i al Joan Miró per la seva confortable acollida i la seva amable atenció de la qual vam poder gaudir. Gràcies.