Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search
Captura de pantalla 2022 03 23 112832

Estudi de l’impacte dels aerogeneradors sobre l’avifauna

Captura de pantalla 2022 03 23 112832

La Jornada Tècnica que va tenir lloc el dilluns 7 de març a càrrec de Jaume Soler de l’empresa Dàurica, Serveis Ambientals i Biodiversitat és una empresa de serveis ambientals: la gestió i conservació de la biodiversitat i la sensibilització.
Totes les explicacions han estat molt interesants per l’alumnat de 1r CFGS Educació i Control Ambiental que hi ha assistit.