Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search
Screenshot 2019 04 26 at 16.28.45

Visita a l’ETAP i a l’EDAR de Reus

Screenshot 2019 04 26 at 16.28.45

El divendres 26 d’abril, el grup de 1r CFGS d’Educació i Control Ambiental va visitar l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) i  l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Reus.

A l’ETAP, el tècnic Albert Roca, ens va explicar el funcionament del sistema de potabilització de l’aigua que entra a la ciutat i la seva procedència, captació, emmagatzematge i consum per part dels reusencs i reusenques. Vam poder conèixer l’estructura i el funcionament bàsic de tots el processos que tenen lloc a l’ETAP així com el seu recorregut abans d’arribar a l’aixeta de casa. La sensibilització i la conscienciació de la necessitat de l’estalvi d’aigua també va formar part de les qüestions plantejades. 

A l’EDAR, conduits pel Sr. Jaume Cabré, Cap de planta, vam poder entendre millor  els principals processos de tractament de l’aigua residual: pretractament, reactor biològic i decantació, tractaments de fangs, gestió dels residus generats en els diferents processos. Vam poder conèixer la procedència de les aigües residuals que es tracten a l’EDAR de Reus i on van a parar una vegada depurades. Al laboratori de la instal·lació ens van explicar com es porta a terme la identificació dels residus generats en el procés de depuració i què se‘n fa. També vam tenir un diàleg sobre la necessitat i la importància de depurar les aigües residuals i de les conseqüències de la contaminació de les aigües així com minimitzar el contingut de residus a l’aigua.

Les dues visites tècniques han estat del tot profitoses perquè l’alumnat ha pogut resoldre, a peu de planta, aquells dubtes que s’havia plantejat en treballar els diferents continguts a l’aula.

Agraïment a les persones que ens han acompanyat en aquestes visites.