Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search
Picture1

L’Ins Horticultura i Jardineria obté la “Carta de Movilidad de Formación Profesional de Erasmus+”

Picture1L’objectiu de la Carta de Mobilitat de Formació Professional d’Erasmus + és encoratjar les organitzacions amb un historial reconegut de qualitat en l’organització d’activitats de mobilitat en FP per a estudiants i personal per tal que segueixin desenvolupant les seves estratègies d’internacionalització europea.

La internacionalització europea no és només la continuació de l’aprenentatge en un altre país participant en el programa Erasmus + mitjançant la incorporació d’activitats de mobilitat d’alta qualitat en els plans d’estudi. També implica elaborar enfocaments internacionals en la institució d’enviament, per exemple, creant xarxes amb organismes d’altres països, promovent l’aprenentatge de llengües estrangeres i mirant més enllà dels enfocaments nacionals de l’FP.

El procés d’internacionalització tindrà com a resultat el desenvolupament de les capacitats de les institucions d’enviament per organitzar una mobilitat de qualitat per a estudiants i personal, alhora que recompensa, promou i incrementa la qualitat de la mobilitat.

L’obtenció de la Carta de Mobilitat de FP oferirà als seus titulars l’oportunitat de realitzar la sol·licitud d’una manera més senzilla en el marc de l’Acció Clau 1 de mobilitat d’Erasmus + per a estudiants i personal de FP a la convocatòria general Erasmus +.