Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search

Informació important inici de curs 20/21

A l’apartat Guia de l’Alumnat de la web podreu trobar:

– La Guia de l’estudiant.

 On podeu consultar tota la informació relacionada amb mòduls, calendari del curs, etc.

– Les Mesures de Prevenció Covid19.

Mesures que cal que tingueu en compte per venir a l’Institut i que cal complir per a evitar el contagi. 

– La Declaració Responsable.

 Document que cal portar signat el 1r dia de classe. (MOLT IMPORTANT)