Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search

Educació Ambiental visita la BASF

Screenshot 2019 02 17 at 09.10.20El passat divendres 15 de febrer, l’alumnat de 2n curs del CFGS d’Educació i Control Ambiental va visitar les instal·lacions de BASF a la Canonja (Tarragona).

En el mòdul de Gestió Ambiental s’estudia, entre d’altres continguts: la gestió dels residus, el tractament de les aigües residuals, la contaminació de l’atmosfera, les olors i el soroll. També l’elaboració i la preparació del sistema de gestió ambiental per tal de poder-se certificar d’acord a la ISO 14001:2015 i l’EMAS.

La finalitat d’aquesta visita va ser ampliar les explicacions fetes a classe i poder intercanviar punts de vista al voltant dels continguts enumerats anteriorment.

Ens va rebre la Natalia, del departament de comunicació, qui ens va fer una visió global de la multinacional. Vam poder veure diferents estratègies per respectar les normes de seguretat, salut i medi ambient.

Ens va comentar diferents dades del site de Tarragona com a centre de producció integrada (verbund).

Amb la Judit Bonet, responsable del laboratori de sostenibilitat i del que té a veure amb la gestió ambiental, vam poder entendre alguns conceptes com ara maquila, toler (enviar un residu a un gestor i tornar-lo a rebre però purificat), emprenta d’aigua, el PACMA (Pla de Contingències Medi Ambientals), piezòmetre (instal·lació per accedir a l’aqüifer i fer analítiques com a mesura de detecció de fuites de canonades soterrades). També vam parlar de les certificacions ambientals.

La Silvina Rodriguez, responsable de Recursos Humans, ens va presentar com realitzen la gestió del personal, les titulacions, la formació dels/de les treballadors/es, els perfils, l’accés a l’ocupació. L’alumnat ha pogut ampliar continguts del mòdul formatiu  MP14 Empresa i iniciativa emprenedora.

Ha estat una visita força interessant i s’han complert els objectius previstos. Agraïment a tot el personal que ens ha rebut. El curs que ve repetirem de ben segur.