Borsa de Treball

La Borsa de treball de l’INS d’Horticultura i Jardineria és un servei d’intermediació laboral que posa en contacte persones que cerquen una ocupació o volen millorar la que tenen (alumnes i exalumnes de l’institut) i empreses que volen incorporar professionals del sector (jardineria i agroecològic, forestal, educació i control ambiental, prevenció de riscos professionals).

Informació per a Empreses
Aquesta carta de serveis vol ser un resum del que el nostre institut pot oferir a la seva empresa:

• Estudis que es realitzen al centre:

– Cicle formatiu de grau mitjà de Jardineria i Producció Agroecològica (2 anys).
Responsable: Patrícia Descals.

– Cicle formatiu de grau superior de Paisatgisme i Medi Rural (2 anys)
Responsable: Joan Anton Segú Jardí.

– Cicle formatiu de grau superior d’Educació i Control Ambiental (2 anys)
Responsable: Rosa Marín Osma

– Cicle formatiu de grau mitjà d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural (2 anys)
– Cicle formatiu de grau superior de Gestió Forestal i del Medi Natural (2anys)
Responsable: Lina Montaner.

– Cicle formatiu de grau superior de Prevenció de Riscos Professionals (2anys)
Responsable: Cristina Castelló.

– Programa de Formació i Inserció (1 any)
Responsable: Gemma Cañas.

 

• Servei d’Assessorament i Reconeixement. Objectius.

Proporcionar suport per detectar les competències adquirides a través de l’activitat professional o en activitats socials, acreditar-les i proporcionar un itinerari formatiu per obtenir la titulació acadèmica corresponent als interessos, motivacions, capacitats i aptituds dels aspirants.
Per a què sigui visible el coneixement dels aspirants i els proporcioni un itinerari acadèmic de futur.
Per als candidats que disposen de competències professionals i volen obtenir un reconeixement en el món acadèmic, la qual cosa els proporciona, a més, la possibilitat de seguir formant-se a través d’un itinerari formatiu d’acord amb els seus interessos i possibilitats.
Responsable: Joan Anton Segú Jardí.

 

• FP-DUAL i FCT (Formació en Centres de Treball)

L’oferim, mitjançant l’FCT, alumnes en pràctiques, sense cap cost per l’empresa, però d’unes hores determinades pels currículums (entre 300-400 hores). Si el que vol és tenir alumnat més hores, perquè la contribució sigui més productiva, li oferim la modalitat d’FP-dual (en el cicle formatiu de grau superior de Paisatgisme i Medi rural i en el cicle formatiu de grau superior de Prevenció de Riscos Professionals) amb un període de pràctiques d’unes 1000 hores, que han de ser remunerades en una de les dues versions disponibles: beca-salari o contracte en pràctiques.
Responsables: Esther Solà.

• Borsa de treball

Disposem d’adreces del nostre alumnat per poder fer-los arribar qualsevol oferta de feina que necessiti cobrir d’una manera ràpida i eficient, així com la possibilitat de que li fem arribar els seus currículums per poder fer la selecció del perfil que millor s’ajusti a la seva demanda.
Responsable: Esther Solà.