Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search

PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA E-FOR-OWN

Aquest és un projecte de col·laboració amb d’altres centres de Bèlgica, França i Espanya que permetrà actualitzar i modernitzar els enfocaments tècnics i pedagògics, i reforçar una visió i una cultura forestal comuna.