Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Search
Search

Detecció de micromamífers a partir d’egagròpiles

2015-04-20 10.15.14El dia 20 d’abril de 2015 els alumnes de 1r curs del CFGS de gestió forestal han realitzat una activitat de detecció de micromamífers a partir d’egagròpiles. El lloc de realització ha estat l’Alberg Jaume I a l’Espluga de Francolí. L’activitat forma part del desenvolupament del mòdul 5, gestió cinegètica.

Les egagròpiles són boles de material no digerit que algunes espècies d’aus, rapinyaires nocturns majoritàriament, regurgiten. Estan formades bàsicament per pèl i ossos i la seva anàlisi permet identificar els micromamífers que habiten a la zona estudiada i que són preses de les aus.

A les egagròpiles estudiades s’han detectat 6 micromamífers diferents: 3 espècies de ratolins, una de mussaranya, una de talpó i una de rata.

També s’han pogut observar les diferències d’abundàncies dels micromamífers en funció dels hàbitats on s’han recollit les egagròpiles