Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Mira que hem trobat!

CFGS Química i Salut Ambiental

L’empresa Biocontrol va venir al centre i va compartir amb els alumnes del CFGS Química i Salut Ambiental, coneixements, recursos i experiències acumulats al llarg

CFGS Educació i Control Ambiental

Lliçó inaugural Química i Salut Ambiental

El divendres 9 d’octubre va tenir lloc la lliçó inaugural del curs 2020/2021 a càrrec dels regidors de l’Ajuntament de Reus, Sr. Òscar Subirats de