Programa de Mobilitat i Cooperació Internacional

guiaAlumne.fw

L’ INS Horticultura i Jardineria promou entre els seus alumnes i professors un programa de mobilitat i cooperació internacional amb l’objectiu de difondre entre la comunitat educativa els diversos programes europeus, les seves característiques i les seves oportunitats així com fomentar l’ intercanvi d’ experiències i bones pràctiques relacionades amb la internacionalització del centre. D’aquesta manera el nostre programa inclou:

 a) Projectes de mobilitat per a fer pràctiques en empreses o institucions d ’altres països adreçats a alumnes.

 b) Projectes de mobilitat adreçats al professorat.

 c) Projectes de cooperació internacional i associacions estratègiques per a la innovació i l ’intercanvi de bones pràctiques.

 d) Projectes d’ Educació per al Desenvolupament  i la Cooperació Internacional amb l’objectiu de  difondre, sensibilitzar i educar en aquest àmbit, fomentant la solidaritat i el voluntariat a tota la comunitat educativa envers al tercer món.

e) Programes d’acció educativa espanyola a l’exterior.

internaci

imagen1                            imagen2                imagen3            imagen4