Convocatòria de Beques: Termini Obert

Termini de presentació: del 17 d’agost al 1 d’octubre de 2018 (inclòs).

Per sol·licitar la beca s’ha d’accedir al servei en línia del Ministeri d’Educació. Els usuaris que en cursos anteriors ja varen fer la sol·licitud en línia han d’utilitzar el mateix usuari i contrasenya; en el cas de que sigui la primera vegada, s’hauran de registrar. Tanmateix, hi ha un servei per recordar o demanar nova contrasenya en supòsit d’oblit. .

Trobareu mes informació, i l’accés per sol·licitar la beca en el següent enllaç:

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/bachillerato/becas-generales-no-universitarias.html

Inici de classes

El proper 14 de setembre a les 10:00h es farà la presentació de les classes a tots els grups de matí.

Els grups de tarda iniciaran les classes el proper dilluns 17 de setembre a les 15:30h.

 

Us esperem al Saló d’Actes.

Calendari del Servei de Reconeixement Acadèmic de l’Experiència Laboral

Un any més, L’INS Horticultura i Jardineria ofereix els Serveis d’Assessorament en la formació professional i el Servei de Reconeixement de l’experiència laboral a les persones que treballen en els sectors relacionats amb els cicles formatius que s’imparteixen al centre, amb la finalitat d’obtenir una titulació reglada adient a la seva experiència laboral i amb la qual millorin la seva qualificació acadèmica i professional.

Trobareu tota la informació sobre aquest servei clicant sobre aquest enllaç de la web del centre.

La sol·licitud dels Servei d’Assessorament i Reconeixement durant el curs acadèmic 2018-2019  s’inicia el 15 de setembre, i finalitza el 15 de juny.

Durant aquest període les persones interessades seran ateses sempre i quan hi restin places de la oferta general del servei al centre.

Per tal de gaudir del servei cal emplenar el full de sol·licitud del servei que podreu trobar aquí o bé a consergeria.

Aquest procés està sotmès a les taxes oficials de preu públic que marca la normativa del Servei establerta pel Departament d’Ensenyament.

 

Per tal d’avançar en el procés, cal que prepareu:

1- Un currículum amb les següents parts:

a) Dades personals (NIF, data de naixement) i de contacte (telèfon, adreça postal i correu electrònic)

b) Relació dels estudis i cursos realitzats, tant els reglats oficials (ESO,BAT, Cicles, idiomes,…), com els no reglats (monogràfics, tallers, jornades…)

c) Experiència laboral: relació dels treballs que heu realitzat i que poden ser fàcilment comprovats.

2- Els document de la Vida Laboral, i/o certificats d’empresa, i altres que puguin corroborar la vostra experiència laboral.

 

Una vegada establerta la vostra sol·licitud, un professor-tutor del centre es posarà en contacte per tal d’explicar i iniciar el procés.

Actualment el Coordinador del servei és el professor Joan Antoni Segú i compta amb els professors assessors: Tomàs Viñas, Xavier Sentís, Marc Vives, Albert Ratés, Lina Muntaner, Cristina Castelló i Martín Hernández.

Informació complementaria: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/reconeixement-academic/

Encara sou a temps de matricular-vos en alguns cicles que impartim al centre i que disposen de places vacants.

Truqueu i informeu-vos: 977 75 39 29