Matrícula i preinscripció a Cicles i PFI_Curs 20/21

1. Matrícula

Període de matriculació:

– CFGM i CFGS: 1-7 setembre (ambdòs inclosos).         

–  PFI: 1-10 setembre (ambdòs inclosos).

Procediment:

  • Pas 1: Consulta en les llistes si tens una plaça assignada a la preinscripció al nostre centre.

 

  • Pas 2: Consulta els documents que necessites per formalitzar  la matrícula. 

Tots els documents han d’estar en format digital (escanejats o fotografiats).

– Impresos de matrícula i autoritzacions degudament emplenats i signats. 

– Resguard del pagament bancari de l’import de la matrícula al cicle.

– Còpia de la Targeta sanitària. 

– Còpia del NUSS (Número Afiliació a la Seguretat Social).

– Còpia del DNI.

– Còpia del resguard del títol o Títol amb el que accedeix al cicle.

– Document acreditatiu en el cas de bonificacions o exempcions en les taxes dels preus públics per als cicles de grau superior.

 

  •  Pas 3: Fes l’ingrés de l’import de la matrícula segons les instruccions que hi costen als formularis de matrícula.

– Cicles de Formació de Grau Superior: Formulari de Matrícula CFGS.

– Cicles de Formació de Grau Mitjà: Formulari de Matrícula CFGM.

– Programes de Formació i Inserció: Formulari de Matrícula PFI.

 

  •  Pas 4: Envia tota la documentació i el resguard de pagament al correu electrònic e3007385@xtec.cat del centre.

 

NOTA: En els casos excepcionals en què no es disposi de recursos informàtics o hi hagi algun altre problema es pot fer la sol·licitud de preinscripció presencial mitjançant la sol·licitud de cita prèvia trucant al telèfon del centre 977 75 39 29. 

 

2.Preinscripció

 

Cicles de Formació de Grau Mitjà – CFGM

Producció Agroecològica. 

Jardineria i Floristeria.

Aprofitament i Conservació del Medi Natural. 

 

   Llistat definitiu de l’alumnat admès al centre a Cicles de Grau Mitjà.

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ CICLES GRAU MITJÀ

– Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 9 de juliol de 2020

– Presentació de reclamacions: del 10 al 14 de juliol de 2020

– Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 15 de juliol de 2020   

– Sorteig del número de desempat: 15 de juliol de 2020, a les 11 hores

– Llista ordenada definitiva: 20 de juliol de 2020

– Oferta final de places escolars: 28 de juliol de 2020

– Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 30 de juliol de 2020

 

Cicles Formació de Grau Superior – CFGS

Química i Salut Ambiental – Nou! 

Educació i Control Ambiental.

Prevenció de Riscos Professionals.

Paisatgisme i Medi Rural.

Gestió Forestal i Medi Natural.

 

  Llistat definitiu d’alumnat admès al centre a Cicles de Grau Superior.

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ CICLES GRAU SUPERIOR

– Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 13 de juliol de 2020

– Presentació de reclamacions: del 14 al 16 de juliol de 2020

– Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 20 de juliol de 2020   

– Sorteig del número de desempat: 20 de juliol de 2020, a les 11 hores

– Llista ordenada definitiva: 23 de juliol de 2020

– Oferta final de places escolars: 28 de juliol de 2020

– Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 30 de juliol de 2020

 

Programes de Formació i Inserció – PFI

Auxiliar de Vivers i Jardins.

 

  Oferta definitiva de places.

  Relació d’alumnes admesos a l’Institut.

  Relació d’alumnes preinscrits al centre d’on han estat admesos.

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ PFI

– Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 29 de juny de 2020.

– Oferta final de places escolars: 17 de juliol de 2020.

– Llista d’alumnes admesos: 17 de juliol de 2020.