Notícies “El Rebost de Bellissens”

En aquest lloc podem trobar un recull de notícies relacionades amb el “Rebost de Bellissens”

El “Rebost de Bellissens ” amb el Centre d’Ajuada al Pres  i al Necessitat del barri Gaudí

Plantes culinàries i medicinals al Rebost de Bellissens

El “Rebost de Bellissens” possibilita la compra de material de reg per al projecte de cooperació internacional al desenvolupament

Plantes culinàries i medicinals al “Rebost de Bellissens”.

El “Rebost de Bellissens” amb el Centre Pastoral d Acollida al Pres i al Necessitat del barri Gaudí.

El “Rebost de Belliissens” torna amb molta força