Programa de Mobilitat Formativa i Cooperació Internacional

Programa de Mobilitat Formativa i Cooperació Internacional a l’INS Horticultura i Jardineria

 

L’INS Horticultura i Jardineria promou entre el seu alumnat i professorat un programa de mobilitat formativa i cooperació internacional amb l’objectiu de difondre entre la comunitat educativa els diversos programes europeus, les seves característiques i les seves oportunitats així com fomentar l’ intercanvi d’ experiències i bones pràctiques relacionades amb la internacionalització del centre. D’aquesta manera el nostre programa inclou:

 a) Projectes de mobilitat formativa per a la realització de pràctiques en empreses o entitats d’altres països adreçades a alumnes.

 b) Projectes de mobilitat adreçats al professorat.

 c) Projectes de cooperació internacional i associacions estratègiques per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques.

 d) Projectes d’Educació per al Desenvolupament i la Cooperació Internacional amb l’objectiu de difondre, sensibilitzar i educar en aquest àmbit, fomentant la solidaritat i el voluntariat a tota la comunitat educativa envers al tercer món.