Alumnat

Recursos per a l’Alumnat

Moodle

Calendari Escolar

Guia de l’alumnat 

Mesures de Prevenció COVID19

Carta de compromís

Passeig Virtual

 

DOCUMENTACIÓ 

JUSTIFICACIÓ DE FALTES D’ASSISTÈNCIA.

JUSTIFICACIÓ D’ENTRADA-SORTIDA DIFERENCIADA.

FULL DE QUEIXES I RESPOSTA.

FULL DE SUGGERIMENTS.

FULL DE RECLAMACIONS.

PERMÍS D’EXAMEN.

SOL·LICITUD DE CONVALIDACIONS. Termini: fins el 15 octubre 2021.

SOL·LICITUD D’EXEMPCIÓ FCT.

Declaració Responsable Cicles i PFI_ Majors de 18 anys.

Declaració Responsable Cicles i PFI_ Menors de 18 anys. (A portar signada per la família o tutor/a de l’alumne)