Institut d'Horticultura i Jardineria Reus

Comissió acreditació

hortojardiacredita@gmail.com

Avaluació i Acreditació

Avaluació i acreditació de competències professionals

Acreditació en l’àmbit agrari.

Convocatòria oberta 2021 1er torn. - “AR_2-164_1 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria” (2021-AAC-01)

Fases:

1- Fase d’assessorament: Lliurament de la documentació i pagament de la taxa oficial d’assessorament.

2- Fase d’avaluació: Es realitzarà al setembre. A principis de setembre, la Comissió d’Acreditació es posarà en contacte amb els aspirants per explicar el funcionament d’aquesta avaluació.

3- Fase final d’acreditació: Una vegada realitzada la fase d’avaluació, la comissió emetrà el corresponent certificat d’acreditació.

Caldrà portar aquest certificat d’acreditació a les oficines de treball de la Generalitat (SOC o OTG)  per tal de que sigui inclòs en la vida laboral del candidat.

LLISTAT ADMESOS SEGONS CODI SOL·LICITUD

 1. AAC79761AJAH
 2. AAC79722JJAH
 3. AAC80201AAAG
 4. AAC80221BJAG
 5. AAC79683BJAF
 6. AAC79443AAAF
 7. AAC79681BAAH
 8. AAC79721BJAI
 9. AAC79762BJAF
 10. AAC79703AJAG
 11. AAC79763BAAG
 12. AAC80222JJAH
 13. AAC79785AJAG
 14. AAC79970BAAI
 15. AAC79984AJAF
 16. AAC77008AJAH
 17. AAC81305AJAF
 18. AAC81027BJAG
 19. AAC74364AJAG
 20. AAC73571JJAH
 21. AAC81733JJAF
 22. AAC77703BJAG
 23. AAC80981JAAF
 24. AAC80983BJAF
 25. AAC81666BAAE
 26. AAC80949BJAG

LLISTAT NO ADMESOS SEGONS CODI SOL·LICITUD

 1. AAC73828BAAH – Renuncia a l’avaluació
 2. AAC74667BAAG – Renuncia a l’avaluació
 3. AAC72861AJAG – Manca de documentació
 4. AAC73548JAAH – Manca de documentació
 5. AAC73421AJAE – Manca de documentació
 6. AAC73923AAAI – Manca de documentació

 

ASPIRANTS TRASPASSATS A L'INSTITUT LES GARBERES

 1. AAC81635BJAH
 2. AAC81742JAAH

Convocatòria oberta 2021 2n torn. - “AR_2-164_1 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria” (2021-AAC-05)

Fases:

1- Fase d’assessorament: Lliurament de la documentació i pagament de la taxa oficial d’assessorament.

2- Fase d’avaluació: Es realitzarà al setembre. A principis de setembre, la Comissió d’Acreditació es posarà en contacte amb els aspirants per explicar el funcionament d’aquesta avaluació.

3- Fase final d’acreditació: Una vegada realitzada la fase d’avaluació, la comissió emetrà el corresponent certificat d’acreditació.

Caldrà portar aquest certificat d’acreditació a les oficines de treball de la Generalitat (SOC o OTG)  per tal de que sigui inclòs en la vida laboral del candidat.

LLISTAT ADMESOS 2n TORN SEGONS CODI SOL·LICITUD

 1. AAC86371AJAH
 2. AAC85885AJAF
 3. AAC86489BJAF
 4. AAC85904JJAG
 5. AAC83382JAAG
 6. AAC86028BJAH
 7. AAC85905JJAF
 8. AAC86042BJAI
 9. AAC86116JJAF
 10. AAC84676AJAH
 11. AAC86311JJAG
 12. AAC86376BAAG
 13. AAC85906JJAG
 14. AAC85961CJAG
 15. AAC85962JJAF
 16. AAC86308BJAG
 17. AAC86006JJAF
avaluació i acreditació