Acredita’t

    

 

Avaluació i acreditació de competències professionals

Acreditació en l’àmbit agrari.

 

Convocatòria oberta 2021 1er torn.

 “AR_2-164_1” (2021-AAC-01)

Àmbit d’acreditació: Nivell 1 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria

Informació de la convocatòria oficial: http://acreditat.gencat.cat/cat

Correu electrònic de la Comissió d’Acreditació: hortojardiacredita@gmail.com

Fases:

1- Fase d’assessorament: Lliurament de la documentació i pagament de la taxa oficial d’assessorament.

2- Fase d’avaluació. Es realitzarà al setembre. A principis de setembre, la Comissió d’Acreditació es posarà en contacte amb els aspirants per explicar el funcionament d’aquesta avaluació.

3- Fase final d’acreditació.

Una vegada realitzada la fase d’avaluació, la comissió emetrà el corresponent certificat d’acreditació.

Caldrà portar aquest certificat d’acreditació a les oficines de treball de la Generalitat (SOC o OTG)  per tal de que sigui inclòs en la vida laboral del candidat.

 

Convocatòria oberta “AR_2-164_1 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria” (2021-AAC-01)

1- Llistat d’admesos a la fase d’avaluació de la convocatòria oberta “AR_2-164_1 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria” (2021-AAC-01):

  Codi sol·licitud
1 AAC79761AJAH
2 AAC79722JJAH
3 AAC80201AAAG
4 AAC80221BJAG
5 AAC79683BJAF
6 AAC79443AAAF
7 AAC79681BAAH
8 AAC79721BJAI
9 AAC79762BJAF
10 AAC79703AJAG
11 AAC79763BAAG
12 AAC80222JJAH
13 AAC79785AJAG
14 AAC79970BAAI
15 AAC79984AJAF
16 AAC77008AJAH
17 AAC81305AJAF
18 AAC81027BJAG
19 AAC74364AJAG
20 AAC73571JJAH
21 AAC81733JJAF
22 AAC77703BJAG
23 AAC80981JAAF
24 AAC80983BJAF
25 AAC81666BAAE
26 AAC80949BJAG

2– No admesos

  Codi sol·licitud Motiu d’exclusió
27 AAC73828BAAH Renuncia a l’avaluació
28 AAC74667BAAG Renuncia a l’avaluació
29 AAC72861AJAG Manca de documentació
30 AAC73548JAAH Manca de documentació
31 AAC73421AJAE Manca de documentació
32 AAC73923AAAI Manca de documentació

3- Aspirants traspassats a l’Institut Les Garberes

33 AAC81635BJAH
34 AAC81742JAAH

 

Avaluació i acreditació de competències professionals Oberta-2n torn

 “AR_2-164_1” (2021-AAC-05)

Àmbit d’acreditació: Nivell 1 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria

 

Informació de la convocatòria oficial: http://acreditat.gencat.cat/cat

Correu electrònic de la Comissió d’Acreditació: acreditahortojardi@hortojardi.com

 

Fases:

 

1- Fase d’assessorament: Lliurament de la documentació i pagament de la taxa oficial d’assessorament.

 

2- Fase d’avaluació. Es realitzarà durant la segona quinzena del mes d’octubre. La Comissió d’Acreditació es posarà en contacte amb els aspirants per explicar el funcionament d’aquesta avaluació.

 

3- Fase final d’acreditació.

Una vegada realitzada la fase d’avaluació, la comissió emetrà el corresponent certificat d’acreditació.

 

Caldrà portar aquest certificat d’acreditació a les oficines de treball de la Generalitat (SOC o OTG)  per tal de que sigui inclòs en la vida laboral del candidat.

 

 

1- Llistat d’admesos de la convocatòria oberta 2n torn “AR_2-164_1 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria” (2021-AAC-05):

 

Codi sol·licitud

 

AAC86371AJAH

AAC85885AJAF

AAC86489BJAF

AAC85904JJAG

AAC83382JAAG

AAC86028BJAH

AAC85905JJAF

AAC86042BJAI

AAC86116JJAF

AAC84676AJAH

AAC86311JJAG

AAC86376BAAG

AAC85906JJAG

AAC85961CJAG

AAC85962JJAF

AAC86308BJAG

AAC86006JJAF