Acredita’t Biocides 2021

Convocatòria d’avaluació i acreditació  de competències professionals. 

 

– Llistat aptes en el Procés d’Acreditació en l’àmbit de Biocides.

Convocatòria oberta 2021

Àmbits d’actuació:

– Biocides 

– Jardineria 

– Activitats auxiliars en vivers

Informació a: http://acreditat.gencat.cat/ca