Instal·lacions

Objectius
El nostre centre té una dotació molt adequada pel que fa a instal·lacions i aparatatge per poder realitzar totes les activitats pròpies de les famílies professionals i els cursos que  s’imparteixen.

  • 2500 m2 de recinte
  • Dues hectàrees de terreny dedicades a la producció d’arbres i arbusts
  • Dues hectàrees de jardí amb pàrquing
  • 5000 m2  d’hivernacles automatitzats
  • Ampli magatzem amb cambra frigorífica per a flors i plantes
  • Taller amb maquinària de jardineria i viverisme