GFGS Prevenció de Riscos Professionals

Centre 10

Quina titulació obtindràs ?

Tècnic/a Superior en Prevenció de Riscos Professionals – (LOGSE)

Què faràs ?

Els estudis van dirigits a les persones interessades en treballar en els àmbits de la prevenció i la protecció col·lectiva i personal, mitjançant l’aprenentatge de mesures per evitar o disminuir riscos, amb l’objectiu d’assolir la millora de la seguretat i la salut de les persones treballadores.

Durada dels estudis

2.000 hores (2 cursos acadèmics)
1.610 hores a l’institut
390 hores, als centres de treball (pràctiques)

Les classes es fan de forma intensiva a la tarda de 15:30 a 21:15 hores de dilluns a dijous

Mitjans que el centre t’ofereix

Amb la finalitat de facilitar l’assistència, el cicle s’imparteix per les tardes i, tot i que la seva durada és de dos cursos, hi ha la possibilitat de realitzar-lo en tres o quatre, amb un canvi d’horaris anuals que dóna facilitats d’assistència a aquelles persones que treballen.

Els nostre centre està ubicat en un edifici de nova planta, disposa d’aules, tallers i laboratoris completament actualitzats; està envoltat d’amplis jardins i disposa d’espai d’aparcament sense problemes.

Sortides tècniques

La formació s’amplia i es complementa amb una diversitat de sortides, entre d’altres podem citar:

• Centre d’Emergències 112
• Central nuclear d’Ascó i Vandellós (ANAV)
• BASF
• Activa Mútua
• Centre de Seguretat i Salut Laboral de Tarragona
• Fàbrica de paper Gomà Camps
• REPSOL
• Viatges a l’estranger

On et podràs realitzar professionalment ?

Qualsevol sector de l’activitat econòmica, generalment dins

l’àrea de prevenció de riscos, lligada directament al procés de producció de béns i serveis, tant en administracions, empreses grans, mitjanes o petites, de caràcter públic o privat; mitjanes o petites empreses de servei, externes a la indústria.

Els tècnics i les tècniques superiors en prevenció de riscos professionals tenen la capacitació per al desenvolupament de funcions de nivell intermedi de prevenció de riscos laborals, segons el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció (BOE núm. 27 de 31/1/1997), que és una capacitació demanada per moltes empreses i requerida per l’autoritat laboral.

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a accedir a un lloc de treball. Algunes de les empreses en cursos anteriors han estat: BASF, Industrias Rodríguez, Activa Mútua, Asepeyo,

Accés i vinculació amb altres estudis

Per accedir a un cicle formatiu de grau superior s’ha de complir un dels requisits següents:

• disposar del títol de batxillerat
• haver superat el COU
• tenir el títol d’FP2
• haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior (CAS)
• superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior
• superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

En acabar el CFGS en Prevenció de Riscos Professionals podràs continuar la teva formació:

• A un altre cicle formatiu de grau superior (amb les convalidacions pertinents)
• A qualsevol estudi universitari oficial de grau (en funció de l’opció d’estudi, amb reconeixement de crèdits).

Per obtenir més informació, podeu consultar el web www.edu365.cat; també l’apartat “Curriculum i orientació” del web www.xtec.cat , o la pàgina web del Departament d’Ensenyament

Més informació…

pdficon_large