CFGS Paisatgisme i Medi Rural

CFGS Paisatgisme i medi rural (LOE)

Quina titulació obtindràs ?

Tècnic/a superior en paisatgisme i medi rural (RD 259/2011, de 28 de febrer) – (LOE)

Què faràs ?

Desenvoluparàs projectes de jardins i zones verdes i gestionaràs la producció de plantes i la producció
agrícola, supervisant els treballs, programant i organitzant els recursos materials i humans disponibles,
aplicaràs criteris de rendibilitat econòmica tot complint amb la normativa ambiental, de producció ecològica,
de producció en viver, de control de qualitat, de seguretat alimentària i de prevenció de riscos laborals.

Durada dels estudis

2.000 hores (2 cursos acadèmics)
1.600 hores a l’institut
400 hores, aproximadament, al centre de treball (pràctiques)

El 1r curs es realitza de setembre a juny. El 2n curs de setembre a març i les pràctiques a l’empresa de març a
juny. Les classes es fan de forma intensiva al matí de 8 a 14 hores de dilluns a divendres.

Mitjans que el centre t’ofereix

L’institut d’Horticultura i Jardineria disposa d’aules polivalents, biblioteca especialitzada, laboratoris, tallers agrícoles i de jardineria, magatzem de maquinària, magatzem agrícola i de jardineria, magatzem de fitosanitaris, hivernacles, superfície protegida de vivers, jardíns interiors i exteriors, entre d’altres instal·lacions.

Sortides tècniques

La formació s’amplia i es complementa amb una diversitat de sortides tècniques:

1r curs:

Producció de tepes, Vivers Alomà, Vivers Bonsai Mistral, Deltacactus (Amposta); recollir llavors (Platja
Llarga); curs grimpada (a l’institut); instal·lacions de Plantinova (Vilassar de Mar); gestió del manteniment
(jardins de Reus); reforestació pedrera de la Ponderosa (Alcover); Jardí Botànic de Barcelona (Montjuïc); Parc
central del Poble Nou; Parc Diagonal Mar, …

2n curs:

Visita Josep Pàmies (Balaguer); pedrera La Ponderosa, estudi d’impacte ambiental; restauració Platja Llarga; gestió en un camp de golf Port Aventura, disseny i manteniment, Mercat majorista BARNAFLOR; restauració platja La Savinosa (Tarragona); jornades arbrat urbà; Congrés APEVC 2015;
jardins històrics de Barcelona / jardins contemporanis; jardins de Lisboa; jardí botànic del Museu d’Història Natural; jornada de material de reg a Llaberia; visita a la RHS Chelsea Flower Show. Jardins a la RHS Chelsea Flower Show.

On et podràs realitzar professionalment ?

A l’àrea de gestió en grans, mitjanes i petites empreses, públiques o privades, per compte d’altri o per compte propi, dedicades a la instal·lació, restauració i manteniment de parcs i jardins, la restauració del paisatge, la producció agrícola convencional o ecològica i la producció de llavors i plantes en planter. Les pràctiques en empreses t’ajudaran a endinsar-te en diferents àmbits de desenvolupament professional.
Algunes de les empreses en cursos anteriors han estat: Consorci Serra de Llaberia, PN Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, PNIN Poblet, PN de la Serra de Montsant, PN del Garraf, Forestal del Garraf (Vilanova i la Geltrú), Aprofitaments forestals Colldejou, Andreu Campdepadrós (Jan i Maiet treballs forestals), PN del Delta de l’Ebre, …

Accés i vinculació amb altres estudis

Per accedir a un cicle formatiu de grau superior s’ha de complir un dels requisits següents:

• disposar del títol de batxillerat
• haver superat el COU
• tenir el títol d’FP2
• haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior (CAS)
• superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior
• superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a un treball de tècnic superior o tècnica superior o es pot
cursar un altre cicle formatiu de grau superior, accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau; com a
criteri de prioritat en l’admissió, es consideraran preferents els cicles formatius relacionats amb les mateixes
branques de coneixement.

Per a l’alumnat que hagi superat determinats cicles formatius, algunes universitats
reconeixeran com a crèdits ja cursats algunes matèries dels estudis universitaris

 

Més informació…

pdficon_large