CFGM Jardineria i Floristeria

CFGM jardineria i floristeria

Quina titulació obtindràs ?

Títol: Tècnic/a en jardineria i floristeria (RD 1129/2010, de 10 de setembre) – (LOE)

Què faràs ?

Instal·laràs, conservaràs i restauraràs jardins d’exterior i interior, així com prades per a ús esportiu, i
realitzaràs les activitats de producció de planta i de floristeria, operant i mantenint la maquinària i
instal·lacions, complint amb la normativa mediambiental, de control de qualitat i de prevenció de riscos
laborals.

Durada dels estudis

2.000 hores (2 cursos acadèmics)
1.600 hores a l’institut
400 hores, aproximadament, al centre de treball (pràctiques)

El 1r curs es realitza de setembre a juny. El 2n curs de setembre a juny i les pràctiques a l’empresa els dijous i
divendres durant el curs. Les classes es fan de forma intensiva al matí de 8 a 14 hores.

Mitjans que el centre t’ofereix

Per aconseguir això, l’institut d’Horticultura i Jardineria, disposa d’aules polivalents, biblioteca especialitzada,
laboratoris, tallers agrícoles i de jardineria, magatzem de maquinària, magatzem agrícola i de jardineria, taller
i magatzem de floristeria, jardins exterior i interior, magatzem de fitosanitaris, hivernacles, superfície
protegida i exterior de vivers, entre d’altres instal·lacions.

Sortides tècniques

La formació s’amplia i es complementa amb una diversitat de sortides tècniques:

1r curs:
Enjardinament i manteniment de l’entorn del Monestir de Poblet; parc Samà – parc del Pinaret i gestió municipal dels espais verds (Cambrils); Itinerari botànic (Albarca), …

2n curs:
Mercat de la flor de Catalunya (Vilassar de Mar); mercaflor (Barcelona); “Jardí de mostra permanent” a les instal·lacions de Plantinova (Vilassar de Mar); Final de cicle. Jardins botànics (Lloret de Mar), mercat majorista BARNAFLOR; fira de St. Josep de maquinària agrícola a Mollerussa; producció de planta i gespes. Vivers al Delta de l’Ebre. Enjardinament de l’entorn del Monestir de Poblet

On et podràs realitzar professionalment ?

En empreses públiques i privades, dedicades a la instal·lació, manteniment i millora de jardins d’interior,
exterior i zones verdes; a la producció de plantes i pans d’herba en vivers, i a la creació i elaboració de
composicions i ornamentacions amb flors i plantes. També en activitats de comercialització i distribució
d’aquest tipus d’empreses, tant per compte propi com aliè.

Les pràctiques en empreses t’ajudaran a endinsar-te en diferents àmbits de desenvolupament professional.
Algunes de les empreses en cursos anteriors han estat: Consorci Nova Comercial (Riudoms), Pau Alomà Llosa
(L’Aldea), Flor de Havana SL (Tarragona), Agronova i Paisatgisme SL (Reus), Entra SCCL (Bonavista),
Agrotarraco SL (Vinyols i els Arcs) Vivers Gaudí SL (Riudoms), UTE Jardins de Tarragona, Golf Aigüesverds
(Reus), Coselva SCCL (La Selva del camp), SAT Herba (Constantí), Jardineria Carles Aldomà, Ajuntament de
Reus, …

Accés i vinculació amb altres estudis

Per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà cal complir un dels requisits següents:

• disposar del títol de graduat o graduada en educació secundària,
• disposar del títol d’FP1 (o equivalent),
• tenir el segon curs de BUP aprovat,
• haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà (CAM),
• superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà, o
• superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

En acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir a un treball de tècnic o tècnica o es pot (si es compleixen els
requisits establerts):

• cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà,
• accedir a un cicle formatiu de grau superior, si es disposa del títol de batxillerat,
• accedir a un cicle formatiu de grau superior un cop superada la prova d’accés,
• cursar el CAS.

Per obtenir més informació, podeu consultar el web www.edu365.cat; també l’apartat “Curriculum i
orientació” del web www.xtec.cat , o la pàgina web del Departament d’Ensenyament.

Més informació…

pdficon_large