CFGM Aprofitament i Conservació del Medi Natural

Objectius

Quina titulació obtindràs ?

Títol: Tècnic/a en Aprofitament i conservació del medi natural (RD 1071/2012, de 13 de juliol) – (LOE)

Què faràs ?

Realitzaràs les operacions de repoblació forestal, de restauració o ordenació hidrologicoforestal i d’aprofitament forestal així com el control i vigilància del medi natural, manejant i mantenint la maquinària i les instal·lacions forestals i aplicant la normativa mediambiental i de prevenció de riscos laborals.

Durada dels estudis

2.000 hores (2 cursos acadèmics)
1.600 hores a l’institut
400 hores, aproximadament, al centre de treball (pràctiques)

El 1r curs es realitza de setembre a juny. El 2n curs de setembre a juny i les pràctiques a l’empresa el primer o el segon trimestre. Les classes es fan de forma intensiva al matí de 8 a 14 hores.

Mitjans que el centre t’ofereix

Per aconseguir això, l’institut d’Horticultura i Jardineria, disposa d’aules polivalents, biblioteca especialitzada, laboratoris, tallers agrícoles i forestals, magatzem de maquinària, magatzem agrícola i forestal, magatzem de fitosanitaris, hivernacles, superfície protegida i exterior de vivers, entre d’altres instal·lacions.

Sortides tècniques

La formació s’amplia i es complementa amb una diversitat de sortides tècniques:

1r curs:
Plantació d ́arbres i manteniment de l’entorn del Monestir de Poblet; aprofitament de la fusta (La Laboral); aprofitament dels bolets (PNIN Poblet); aprofitament de la mel (el Perelló); itinerari del roure reboll (Prades); itinerari botànic (Albarca), …

2n curs:
Gestió forestal després d’un incendi (Rasquera-Perelló); activitat de poda (Reus); repoblació de peixos (La Riba); salvament de peixos (Tortosa), …

CRÈDIT DE SÍNTESI

Aprofitament de la mel (Alcover); rastrejant el bosc (PNIN Poblet); Xerrada Agents Rurals; Xerrada permapicultura; Visita al PN Delta de l’Ebre; Gestió de l’espai natural i silvícola (Poblet); Defensa de masses forestals (La Mussara); La Musssara: gestió silvícola i aprofitaments forestals, cartografia, botànica, mecanització; ús públic de la Riera de Gaià (Altafulla), …

On et podràs realitzar professionalment ?

En empreses públiques i privades, dedicades als treballs de repoblació forestal, de restauració i ordenació hidrològica forestal i d’aprofitament forestal així com del control i vigilància del medi natural.
Les pràctiques en empreses t’ajudaran a endinsar-te en diferents àmbits de desenvolupament professional.
Algunes de les empreses en cursos anteriors han estat: Consorci Serra de Llaberia, PN Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, PNIN Poblet, Hort de la Sínia, Centre recuperació de la fauna de Vallcalent (Lleida), Cañellas
Arall (Torredembarra), Cel Rogent (Reus), PN la Morera de Montsant, Forest Maranai (El Vendrell), Jardineria Rafi (Pla de Santa Maria), Bioforestal Buscail (Tarragona), Retroforest Biomassa (Lleida), Urbaser (Salou), IRTA (Constantí), L’arítjol (Vila-seca), Ajuntament de Cambrils, …

Accés i vinculació amb altres estudis

Per accedir a un cicle formatiu de grau mitjà cal complir un dels requisits següents:

• disposar del títol de graduat o graduada en educació secundària,
• disposar del títol d’FP1 (o equivalent),
• tenir el segon curs de BUP aprovat,
• haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà (CAM),
• superar la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà, o
• superar la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

En acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir a un treball de tècnic o tècnica o es pot (si es compleixen els requisits establerts):

• cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà,
• accedir a un cicle formatiu de grau superior, si es disposa del títol de batxillerat,
• accedir a un cicle formatiu de grau superior un cop superada la prova d’accés,
• cursar el CAS.

Per obtenir més informació, podeu consultar el web www.edu365.cat; també l’apartat “Curriculum i orientació” del web www.xtec.cat , o la pàgina web del Departament d’Ensenyament

Més informació…

pdficon_large