CAS – Curs Accés Cicles Grau Superior

CAS

Què obtindràs ?

Amb el curs superat, obtindràs el certificat que et permetrà accedir al cicle superior que hagis escollit.

Què faràs ?

Prepararàs les matèries instrumentals imprescindibles per tenir el nivell que es demana a un alumne que cursa un cicle superior. A més, hi haurà una matèria optativa específica per a cadascun dels itineraris en què es distribueixen els cicles: científico-tècnic i humanístico- social.

Durada dels estudis

700 hores presencials a l’aula distribuïdes en un curs acadèmic de setembre a maig.

Les classes s’imparteixen durant 5 hores diàries (de 8 a 13h o de 9 a 14h), 4 dies a la setmana (de dimarts a divendres o de dilluns a dijous)

Què estudiaràs ?

Les 4 matèries instrumentals: Llengua catalana (3h), llengua castellana (3h), llengua anglesa (5h) i matemàtiques (4h).

Una matèria optativa relacionada amb la família d’estudis superiors que voldràs cursar.

Mitjans que el centre t’ofereix

L’institut d’Horticultura i Jardineria disposa d’aules polivalents, biblioteca especialitzada, laboratoris, tallers agrícoles i de jardineria, magatzem de maquinària, magatzem agrícola i de jardineria, magatzem de fitosanitaris, hivernacles, superfície protegida de vivers, jardíns interiors i exteriors, entre d’altres instal·lacions.

Accés i vinculació amb altres estudis

Per accedir al CAS cal:

  • Disposar del títol de Cicle Formatiu de Grau Mitjà

pdficon_large