Educació Ambiental visita la BASF

El passat divendres 15 de febrer, l’alumnat de 2n curs del CFGS d’Educació i Control Ambiental va visitar les instal·lacions de BASF a la Canonja (Tarragona).

En el mòdul de Gestió Ambiental s’estudia, entre d’altres continguts: la gestió dels residus, el tractament de les aigües residuals, la contaminació de l’atmosfera, les olors i el soroll. També l’elaboració i la preparació del sistema de gestió ambiental per tal de poder-se certificar d’acord a la ISO 14001:2015 i l’EMAS.

Més informació…

Batuda en blanc: Barranc del Titllar, Boscos de Poblet

El passat divendres 8 de febrer els alumnes de 1r curs del CFGS Gestió Forestal i els alumnes de 2n curs del CFGS d’Educació Ambiental van participar en la desena edició de la batuda en blanc que es realitza al barranc del Titllar, dins la reserva de fauna salvatge.  Aquesta activitat forma part dels continguts curriculars dels 2 cicles.

Des de fa 10 anys a la Reserva de fauna salvatge dels boscos de Poblet realitzen aquesta metodologia de cens per avaluar l’evolució de les poblacions de senglars i cabirols. L’activitat consisteix en una batuda normal on a les postures enlloc de caçadors s’hi situen voluntaris,   s’anoten els animals que passen i al final es posen les dades en comú. Le realització de la batuda serveix també per trencar l’efecte refugi que té la reserva sobre els senglars.

Al llarg d’aquests anys s’ha observat que la població de cabirols es manté estable al voltant de 5 individus, mentre que la població de senglars presenta fortes oscil·lacions entre 10 i 100 individus.

Podeu veure el vídeo que va el programa “El medi ambient” de TV3 sobre la batuda en blanc a Poblet.

Visita a Port Aventura

El divendres 18 de gener, l’alumnat de 2n curs d’Educació i Control Ambiental va realitzar una visita a les instal·lacions de PortAventura World situades a Vila-seca i Salou.

Ens va a atendre l’Anna Sabaté que porta l’àrea de la Responsabilitat Corporativa. Ens va explicar els resultats que van obtenir, l’any 2017 i anteriors, a partir de les moltes iniciatives i tasques desenvolupades en els àmbits econòmic, ambiental i social. També ens va acompanyar l’Elena, responsable de la gestió dels residus; la Diana, responsable de la gestió de les aigües; i el Nacho, responsable de la gestió de les energies i departament tècnic.

Ens vam centrar en l’adquisició dels compromisos ambientals de l’empresa. Després de fer una enumeració de les certificacions i reconeixements ambientals, l’Anna ens va comentar com treballen, especialment, els aspectes medi ambientals significatius de l’any 2017: consum d’aigua potable, residus de paper i cartró i l’emissió de gasos a l’atmosfera com a conseqüència del transport de clients.

Més informació…

Implementació Joc simulació Sostenibilitat

L’alumnat de 2n curs de CFGS Educació i Control Ambiental va implementar un joc de simulació per sensibilitzar sobre el concepte de sostenibilitat. El taller, en un primer moment, es va assajar amb l’alumnat de 1r curs de CFGS Educació i Control Ambiental per tal de veure les millores a fer en el plantejament inicial.

El dijous 22 de novembre el van implementar a l’alumnat de 1r curs de CFGM Aprofitament i Conservació del Medi Natural i a l’alumnat de 1r curs de CFGS de Paisatgisme i Medi Rural.

Més informació…