CAS

CAS

El Curs d’Accés a cicles Superiors (CFGS) és una modalitat educativa que consta d’un curs escolar adreçat a alumnes que ja han superat un cicle mitjà i que volen accedir a un cicle superior. Cal preparar aquest alumnat en les matèries instrumentals de llengua catalana, castellana i anglesa, matemàtiques i una altra matèria opcional que es triarà en funció de la família d’estudis que es vulguin cursar en un futur.

Preinscripció oberta Curs 2018-2019.