Sortida per a conèixer l’aprofitament dels recursos forestals

Els alumnes de 1r CFGM Aprofitaments Forestals i Medi Natural, van realitzar una sortida per conèixer altres aprofitaments del bosc.
Van anar a El Perelló a visitar Mel Múria per veure de prop la tasca que realitzen les abelles i com a través de l’apicultura podem obtenir els seus productes.
A la tarda van anar a l’Ampolla a visitar l’empresa Ecoherbes que realitzen l’aprofitament de les plantes culinàries, aromàtiques i medicinals gràcies al seu jardí botànic de més de 300 espècies.

VISITA BOTÀNICA A L’ARBORETUM “PIUS FONT QUER” I A LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

Els alumnes dels primers cursos dels cicles formatius de grau superior de Paisatgisme i Medi Rural, de Gestió Forestal i d’Educació i Control Ambiental i també els de primer curs del cicle formatiu de grau mig de Jardineria,  es van desplaçar a la ciutat de Lleida, acompanyats pels professors Josep Codina, Albert Ratés i Raül Font, per tal de dur a terme dues activitats formatives.
  • A primera hora, van rebre una xerrada a la sala d’actes de l’Escola Superior d’Agricultura de la Universitat, per tal de conèixer les opcions i possibilitats de realitzar estudis universitaris un cop acabats els cicles de grau superior impartits al nostre Institut. La sessió va anar a càrrec del cap d’estudis i de les coordinadores dels estudis agraris, forestals i veterinaris de la Universitat. Cada any algun dels nostres alumnes escull aquesta opció i s’apunta a cursar algun tipus d’estudi universitari de la branca agrària.
  • Posteriorment, es va efectuar una visita guiada a l’Arboretum “Pius Font Quer”, on els alumnes van tenir l’ocasió de conèixer els més significatius tipus de vegetació arbòria dels cinc continents. Les explicacions van anar a càrrec del professor de botànica dels estudis d’enginyeria forestal de la UdLl, professor Josep A. Conesa, que també és el director d’aquest Jardí Botànic.
Aquestes activitats formen part de la programació de la Unitat Formativa I de l’assignatura de Botànica Agronòmica: “Reconeixement d’espècies vegetals”. 
 
Posteriorment, els alumnes han de demostrar l’aprofitament de la formació rebuda, amb un examen de determinació i reconeixement visual de les espècies vegetals conegudes, tot indicant el nom científic en llatí – gènere i espècie, el nom vulgar i el de la Família.

XERRADES SOBRE EL FUNCIONAMENT D’UN LABORATORI D’ANÀLISIS CLÍNIQUES

El passat dijous, dia 26 d’abril, la Biòloga i Farmacèutica, Dra. Àngels Vilanova Navarro, que fins fa poques setmanes ha estat Directora dels Laboratoris d’Anàlisis Clíniques de l’Institut Català de la Salut a Tarragona i Terres de l’Ebre, va impartir dues xerrades sobre el funcionament d’un laboratori.
La primera, adreçada als alumnes del cicle formatiu de grau superior d’Educació i Control ambiental.
La segona, als de grau superior de Prevenció de Riscos laborals.
En acabar les mateixes, es va encetar un col.loqui.
Aquestes xerrades s’emmarquen en la programació d’activitats i seminaris programats pel centre i coordinades pel professor de Riscos Biològics i d’Ecologia, Raül Font.
Nota: A la fotografia, els alumnes de Prevenció de Riscós Laborals amb la Dra. Àngels Vilanova.

 

Entre els dies 23 i 25 d’abril, els alumnes de 2n curs del Cicle Mitjàd’Aprofitaments Forestals van fer una estada al Camp d’Aprenentatge deTremp.

L’objectiu de l’activitat era l’observació i estudi de la riquesa biològica i geològica d’aquesta zona del Pallars Jussà, indret que recentment ha estat declarat Geoparc de la UNESCO. Durant aquests dies vam poder l’abundant colònia de rapinyaires de la Vall de Carreu, incloent-hi l’escàs trencalòs i l’aufrany. També es va obtenir una visió detallada de la complexitat geològica(fòssils, estrats, plegaments, …) de la comarca.

L’estada es va concloure ambunes interessants pràctiques de propagació als vivers de l’empresa pública Forestal Catalana.

I Jornada Ambiental de Primavera

El passat dissabte 21 es varen celebrar les Jornades de Portes Obertes al nostre centre. Els alumnes del CFGS Educació i Control Ambiental van aprofitar l’esdeveniment per a celebrar la I Jornada Ambiental de Primavera, que va reunir infants de vàries edats que van participar a les activitats ambientals que els alumnes havien preparat per a convertir-los en superherois diplomats.